بیماری یاسمن در سریال لحظه گرگ و میش چیست ؟ | جدید


مجله اینترنتی کولاک : نقش یاسمن در سریال لحظه گرگ و میش را المیرا دهقانی بازیگر جذاب  وخوش چهره ایرانی بازی کرده است،کارکتر یاسی در این سریال فراز و فرود های بسیاری داشته است .

یاسمن در سریال لحظه گرگ و میش
یاسمن در سریال لحظه گرگ و میش

یاسمن در سریال لحظه گرگ و میش در ابتدای قصه دختری ساده با آرزوی های رنگارنگ در سر بود که در فکر ازدواج با حامد و روز های عاشقانه در پیش رویش بود .

اما بعد از رفتن حامد روزگارش تغییر می کند و رنگ های شاد لحظه های زندگی  اش کمرنگ می شود و با حقیقت دنیا روبه رو می شود .

در این میان سروش به خواستگاری او می آیدSource link